Въпрос № 3-14 Въпрос 1: Съгласно чл. 32, ал. 4 ПУСНИФ 2019 г. дневните ставки на основния персонал не могат да надхвърлят определени стойности. В случай, че назначеният преди кандидатстването персонал, който ще изпълнява ролята на основен персонал по проекта, получава възнаграждение по дневни ставки, които надхвърлят уредените в чл. 32, ал. 4 ПУСНИФ 2019 г., правилно ли е разбирането ни, че фондът ще възстановява разходи до размера, посочен в чл. 32, ал. 4 ПУСНИФ 2019 г.? Въпрос 2: В случай, че бенефициерът / координаторът или партньорът е наел основен персонал на постоянни трудови договори, възнагражденията по които надвишават максималните дневни ставки за основен персонал, определени в чл. 32, ал. 4 ПУСНИФ -2019 г., следва ли бенефициерът / координаторът, респ. партньорът, да прекрати или измени тези трудови договори, така че възнагражденията на наетия основен персонал да съответстват на максималните дневни ставки за основен персонал, определени в чл. 32, ал.2 ПУСНИФ-2019 г.? – вх. № 94-00-250/19.07.2019 г.

ОТГОВОР 1:

Съгласно  утвърдените  Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд -2019 г.

Фондът ще финансира до размера на планираните дневни ставки в проекта, но в рамките на максималния размер определен в  чл. 32, ал. 4 от ПУСНИФ.

ОТГОВОР 2:

Съгласно чл. 32, ал. 6, съответния член от основния персонал може да работи по основно или допълнително трудово правоотношение. Когато планираната длъжност в проекта е еднаква с тази по основно правоотношение или сходна, но кръгът от изпълняваните дейности е един и същ, не е необходимо да се променя основният трудов договор на отделно лице. Издава се заповед от ръководителя за състава на екипа по проекта със съответната длъжност.
Страницата е редактирана последно на: 23.07.2019
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube