Въпрос № 1-12 Може ли да кандидатства физически лице например (Х), чиято 100% собственост е притежание на друго физическо лице (У)? – вх. № 94-00-243/18.07.2019 г.

Кандидатите, следва да отговарят на условията залегнали в чл.17, ал.1 от Правилата за управление на средствата на националния иновационен (ПУСНИФ) – 2019 г., който гласи:

Допустим кандидат за финансиране по конкурсна сесия на НИФ по схемата е предприятие – регистриран в България търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз.
Страницата е редактирана последно на: 23.07.2019
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube