Въпрос № 1-13 Ако имаме експерт в подходяща за научно-развойната ни дейност област, който има висше образование степен „бакалавър“ и релевантен работен стаж, той приема ли се за нехабилитиран изследовател? – вх. № 94-00-252/19.07.2019 г.

При така поставения въпрос от Ваша страна, преценката за допустимост относно нехабилитиран изследовател се извършва от независимия експерт определен да осъществи техническа и икономическа оценка на проектното предложение. В зависимост  от планираните фази, задачи и дейности, които лицето следва да извърши  при изпълнение на проекта, независимият експерт преценява дали образованието  отговаря на проектното предложение.
Страницата е редактирана последно на: 23.07.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube