Въпрос № 1-15 1) Моля да потвърдите, че за предприятие, което към момента на кандидатстване няма нито една приключила финансова година: – изискванията за чисто имущество не са приложими; – изискванията за предприятие в затруднено положение не са приложими; В допълнение на горното – моля да потвърдите, че реално изисквания към такова предприятие няма, а от него единствено се изисква Декларация за осигуряване на средствата . 2) Моля да потвърдите как се изчислява категорията (микро / малко / средно / голямо) на предприятие без нито една приключила финансова година – спрямо Декларацията за персонал и оборот към момента на кандидатстване ли? – вх. № 94-00-248/18.07.2019 г.

  1. Чистата стойност на имуществото на едно дружество е разликата между активите и пасивите. Стойността на чистото имущество на стартиращо предприятието (кандидат) има отношение към оценката за икономическа перспективност на проекта, съгласно Раздел Д от Правилника за оценка. Оценката за икономическа перспективност следва да се различава от оценката за финансов капацитет. Съгласно т. 6. 8 от Раздел „В“ от Правилника за оценка „Кандидат или партньор, който има статут на стартиращо предприятие, за доказване на финансовия капацитет е длъжен да представи Декларация за осигуряване на финансиране на проект по НИФ, с която декларира финансовия си капацитет. Ако не представи такава декларация проектното предложение се отхвърля на основания раздел „А“, т. 19, колона „Забележки при несъответствие/липсващи документи“.

 

  1. Статута на предприятие се определя от средно списъчния брой на персонала и годишния оборот и/или стойността на активите му (чл. 3 от ЗМСП). За новообразувано предприятие данните се определят според стойността на показателите за текущата финансова година. (чл. 4б, ал. 3 от ЗМСП).Страницата е редактирана последно на: 24.07.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube