Въпрос № 1-16 Ако специализирано микродружество за изобретяване, разработване и изпитване на машини, кандидатства пред НИФ за финансиране изобретяването на нова машина, нейното патентоване и изпитване, чрез което ще се подпомогне развитието на дружеството към бъдещи производствени дейности относно изобретената машина, то разходите за изобретяването, международното проучване и експертиза относно новост, изобретателска стъпка и приложимост ще бъдат ли признати и финансирани от фонда? – вх. № 94-00-249/19.07.2019 г.

Вж. Въпрос № 1-3, Въпрос № 3-5, Въпрос № 3-6
Страницата е редактирана последно на: 24.07.2019
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube