Въпрос № 3-15 За разработването на иновативната идея на предприятието кандидат ще бъде необходимо закупуването на определена подпомагаща литература. Тази необходима литература може ли да бъде закупена през бюджетното перо за „Материали и консумативи“? – вх. № 46-00-153/22.07.2019 г.

В перо „Разходи за материали и консумативи“, могат да се планират единствено разходи за нови и неупотребявани материали и консумативи, които пряко са необходими за изпълнение на проекта.
Страницата е редактирана последно на: 25.07.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube