Въпрос № 1-17 Във връзка с десета конкурсна сесия на Националния иновационен Фонд микропредприятията са допустими кандидати. Какво би следвало да се отбележи в Приложение 1 Заявление за участие, в раздел Г. Данни за Кандидата/Координатора/, в частта: Кандидатът/координаторът по проекта има статут на: Малко предприятие/Средно предприятие/ голямо предприятие (излишното се зачертава или изтрива), съгласно Закона за малките и средните предприятия/Регламент (ЕС) № 651/2014 г. на Европейската комисия? Микропредприятието да отбележи, че спада към малките предприятия или да се допълни и категория „микропредприятие“? – 46-00-152/22.07.2019 г.

Да, може да отбележите, че предприятието Ви е микропредприятие,  съгласно чл. 3, ал. 3 от Закона за малките е средните предприятия (обн. ДВ, бр.84 от 24.09.1999 г. посл. изм. бр. 30 от 03.04.2018 г. в сила от 01.07.2018 г.), като следва да обърнете внимание при планиране на надбавката за МСП, която за малко предприятие е 20%.
Страницата е редактирана последно на: 25.07.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube