Въпрос № 2-2 За изпълнение на дейностите се предвижда използване на уред, който кандидата може да ползва под наем от друга фирма. Допустимо ли е той да се представи като „наличен“ в т. 3.2 о т Приложение 2, като разхода за наем не е включен в бюджета на проекта, а е за сметка на кандидата. – вх. № 94-00-253/22.07.2019 г.

Да, уреда може да се запише в таблицата „Инструменти и оборудване за изпълнение на проекта“ като в съответното поле на таблицата се отбележи като наличен (в подкрепа на хипотеза за окомплектоване с необходимото оборудване за изпълнение на проекта), но не трябва да бъде включен в перо „Разходи за инструменти и оборудване“ в бюджета на кандидата – Приложение 3,  т.е. разхода за него ще бъде недопустим разход за съфинансиране по проекта и няма да подлежи на оценка за разполагаемост.




Страницата е редактирана последно на: 26.07.2019




Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bg



Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube