Въпрос № 1-20 Какъв брой оферти следва да се съберат за закупуване на оборудване при изпълнение на проекта, след евентуално одобрение на проекта ни? Иновацията предмет на проекта е на световно ниво, а необходимите активи за разработването й са уникални и се произвеждат от един производител, доставчик на световно ниво. Възможно ли е да закупим оборудване от него с 1 оферта и изобщо, ако няма алтернатива на пазара на световно ниво? – вх. № 94-00-273/24.07.2019 г.

Съгласно чл. 35, ал. 2 от ПУСНИФ – 2019 г., процедурата за избор на доставчик се извършва на база най-малко 3 оферти, при доставка равна или по-голяма от 30 000 лв. без вкл. ДДС за всяко перо поотделно, като стойността се определя за всички етапи общо.

Ако необходимите активи за разработването на иновацията се произвеждат само от един производител, е необходимо да представите доказателства за това.
Страницата е редактирана последно на: 26.07.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube