Въпрос № 1-21 Моля за разяснение, относно декларацията за държавни помощи – следва ли в декларацията да се посочват получените държавни помощи по приключени и изпълнявани в момента договори за разработване на други иновации, които включват държавни и минимални помощи? – 46-00-151/22.07.2019 г.

Попълването на Декларация за държавни/минимални помощи и нефинсиране от други източници (приложение № 5) е задължително, като част от конкурсната документация по 10-та конкурсна сесия на НИФ, публикувана на официалната страница на ИАНМСП.

В случай, че определен кандидат е получавал финансиране, имащо характер на държавна помощ/минимална помощ за дейности по проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизащи от националния бюджет или от бюджета на Общността и същите дейности са заявени за съфинансиране от ИАНМСП, следва да отбележи тази информация в таблица № 1, неразделна част от декларацията.

Ако дейностите по проект, финансиран от посочените по-горе източници, са заявени за съфинансиране от ИАНМСП, е без значение обстоятелството дали проектът е приключил или е в процес на изпълнение.

 
Страницата е редактирана последно на: 26.07.2019
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube