Въпрос № 3-23 Моля за Вашето разяснение по отношение съставяне на бюджета в частта разходи за персонал. При бюджетиране на разходите за персонал на непълно работно време – например 4 часа – как следва да се посочат – като 20 работни дни в месеца при 60 лева ставка за нехабилитирано лице или 10 работни по ставка 120 лева. Въпрос вх. № 46-00-159/26.07.2019 г.

Отговор :

Съгласно чл.32, ал.7 от Правилата за управление на средствата на Национален иновационен фонд-2019г.,  договорената ставка по бюджет се отнася за 8-часова заетост на персонала. В случаите, когато работник участва в проекта на непълен работен ден, при отчитане – отработените часове, следва да бъдат превърнати в отработени дни, като общия брой на отработените часове се разделя на обичайната продължителност на работния ден.

В посочения от Вас пример, следва да планирате 10 работни при дневна ставка 120 лева.
Страницата е редактирана последно на: 30.07.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube