Въпрос № 1-23 Във връзка с отворената в момента конкурсна сесия за кандидатстване по НИФ имам следния въпрос: Кандидатът е дружество, регистрирано през ноември 2016 г. като ЕООД. През 2019 г. дружеството се преобразува като ЕАД и е правоприемник на ЕООД-то. Двете дружества имат различен ЕИК номера. В тази връзка кандидатът ЕАД, който е регистриран от 2 месеца, попада ли в хипотезата на стартиращо предприятие или не? – въпрос вх. № 94-00-260/23.07.2019 г.

ОТГОВОР: 

При преобразуване на предприятия в хипотезата на вливане цялото имущество на преобразуващото се предприятие, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения преминава към предприятието правоприемник, като прехвърлянето на имущество върху новия собственик се вписва в Търговския регистър по неговото дело и по делото на преобразуващото се дружество, което се заличава (чл. 265а от Търговския закон).

Със заличаването преобразуващото се дружество престава да съществува като правен субект, с персонифициращите го елементи – фирма, правна форма, седалище, адрес на управление и ЕИК.

В конкретния случай, от значение е ЕИК на Едноличното акционерно дружество дата на  вписването му в Търговския регистър.

По смисъла на т. 14 от ДР на Правилата за управление на средствата на НИФ – 2019, „стартиращо предприятие е кандидат/координатор/партньор, което има по-малко от три приключени финансови години към датата за подаване на проектни предложения.
Страницата е редактирана последно на: 30.07.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube