Въпрос 1-24 1. Минималната продължителност на един етап не може да е по-малко от три месеца. Тоест, да разбирам ли, че може да е 3 месеца? 2. Максималната продължителност на един етап не може да надхвърля 12 м. Но, ако проектът е с продължителност 18 м. – етапът за управление на проекта автоматично става 18 м. и как е правилно да се опише това в проектното предложение? – въпрос вх. № 94-00-271/24.07.2019 г.

ОТГОВОР:

Продължителността на проектите и етапите е определена в чл. 22 от Правилата за управление на средствата на НИФ – 2019.

Отговор на Въпрос 1:

Може да е 3 месеца.

Отговор на Въпрос 2:

Ако кандидатът е определил продължителност за изпълнение на проекта 18 месеца (максималната продължителност), кандидатът определя и колко етапа и с какъв срок да бъде всеки един етап при спазване на изискването за минимална (3 месеца) и максимална (12 месеца) продължителност.

 
Страницата е редактирана последно на: 31.07.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube