3-19 Въпрос: Въпрос: Здравейте, Възможно ли е да получа тълкувание на т. 6.7. от Раздел В – финансов капацитет на кандидата „т. 6.7. Официално удостоверение за разполагаемост на средствата от обслужващата банка следва да е издадено до 3 дни преди датата на подаване на заявлението за участие. Договорът за заем следва да е сключен преди датата на подаване на заявлението за участие и в него изрично да е уговорено, че заемните средства са предназначени за финансиране на изпълнението на проекта.“ – въпрос вх. № 94-00-291/29.07.2019 г.

Отговор:

Предоставянето на официално удостоверение, по-конкретно описано в т. 6.7 от Раздел В – финансов капацитет на кандидата съгласно Правилника за оценка на проектните предложение е във връзка с изпълнението на т. 6.6.1, съгласно която „Партньорът е необходимо да представи официално удостоверение от обслужващата го банка, с което се удостоверява, че по разплащателната или по депозитна сметка на името на партньора същият има наличност на средства минимум 100% от разходите (разходите, които поема партньора плюс заявеното финансиране по НИФ) му по проекта, планирани в бюджета на проекта или договор за заем за разходите по неговата част от проекта (разходите, които поема партньорът плюс заявеното финансиране по НИФ), планирани в бюджета на проекта или писмо от банка, в което банката се съгласява да сключи договор за заем за финансиране на разходите по неговата част от проекта, планирани в бюджета на проекта, при условие, че проектното предложение бъде одобрено от ИАНМСП.“ С изисканото удостоверение се доказва, че партньорът разполага с наличност в обслужващата банка за изпълнение на проекта.
Страницата е редактирана последно на: 31.07.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube