1-26 Въпрос: Имам следния въпрос по Десета конкурсна сесия на Национален иновационен Фонд по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“: 1. В Правилник за оценка на проектни предложения на стр. 22 в раздел В, т. 6 – Финансов капацитет на кандидата/партньора/ите – в т. 6.7. се изисква Официално удостоверение за разполагаемост на средствата от обслужващата банка. – Това удостоверение се отнася и изисква за партньорите описани в т. 6.6. или 6.6.1 или се изисква и от Кандидата и останалите партньори? – въпрос вх. № 46-00-162/29.07.2019 г.

Отговор:

Официалното удостоверение за разполагаемост на средствата от обслужващата банка се подава само от партньор – организация за научни изследвания и разпространения на знания, юридическо лице, което не е търговец и не е държавно висше училище, регистрирано в България или институт към Българската академия на науките.
Страницата е редактирана последно на: 31.07.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube