3-20 Въпрос: Молим Ви да разясните, къде и как трябва да се обяснят разходите, заложени за „Спомагателен персонал“ – къде в Приложение 2, следва да се опише как планираме да разпределим и обосновем тези разходи? – въпрос вх. № 46-00-161/29.07.2019 г.

Отговор

Съгласно чл. 32, ал. 5 от ПУСНИФ 2019 – „Разходите за спомагателен персонал се планират като обща сума, по отделно в ИНИ и ЕР, чиято максимална стойност може да бъде до 25%, спрямо основните разходи за персонал. Спомагателният персонал включва помощен персонал, който ще извършва помощни дейности по проекта. Тук се планират разходи за труд на счетоводител, юрист и други, които подпомагат и са свързани с изпълнение на проекта. В общата сума за спомагателен персонал се планират разходите за персонал, който ще извършва помощни дейности, с включени осигуровки за сметка на осигурителя. Разходите за спомагателен персонал се отчитат по отделни лица, длъжности, брой работни дни, възнаграждение и осигуровки за сметка на осигурителя“. Във връзка с цитирания текст, спомагателните разходи се залагат в Приложение 3 – бюджет на проекта в перо „Разходи за персонал“.

В Приложение 2, т. 3.2 и т. 4.2 „Специфични данни“, се попълва подробна информация в таблица „Експерти от Екипа по проекта“, като тя се отнася само за основния персонал на координатора и/или партньора.
Страницата е редактирана последно на: 31.07.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube