1-28 Въпрос: Във връзка с обявата за десетата конкурсна сесия на Национален иновационен Фонд, имаме въпрос относно процедурата по кандидатстване. Може ли да ни предоставите повече информация за това, по какъв начин се подават кандидатурите за БФП по научноизследователски и развоен проект? Има ли възможност за подаване по електронен път и ако да, какъв е начинът за това, през специална платформа или документите се изпращат подписани с КЕП по имейл? – въпрос вх. № 94-00-304/30.07.2019 г.

Отговор:

Съгласно правилника за оценка на проектни предложения Конкурсната документация се подава на хартиен носител по поща/куриер в запечатан непрозрачен плик с надпис:

Национален иновационен Фонд – 10 сесия или НИФ – 10 сесия

Наименование на проектното предложение

Наименование на кандидата.
Страницата е редактирана последно на: 01.08.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube