1-29 Въпрос: За стартиращо предприятие, което няма приключила финансова година, трябва ли заедно с проектното предложение да се подават баланс и ОПР, и ако да – към коя дата трябва да бъдат датирани тези документи? – въпрос вх. № 94-00-294/29.07.2019 г.

Отговор :

Ако кандидат – стартиращо предприятие няма приключила финансова година, респективно счетоводен баланс  и ОПР за последната приключила финансова година, същите не са изискуем документ за административно съответствие. В този случай точки за покриване на разходите на проекта от чистото му имущество не се присъждат.
Страницата е редактирана последно на: 02.08.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube