1-30 Въпрос: Моята фирма е регистрирана през февруари 2016 г. от тогава досега не е имала дейност с нулеви финансови години. 1. Води ли се моята фирма стартиращо предприятие и мога ли да кандидатствам с нея като такава? 2. В случай, че не се води стартиращо предприятие, какъв е пълният списък от документи за да мога да кандидатствам за 10-та сесия? – въпрос вх. № 94-00-344/01.08.2019 г.

Отговор:

Съгласно Допълнителните разпоредби на ПУСНИФ 2019 т. 15 – стартиращо предприятие е кандидат/координатор/партньор, което има по-малко от три приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения.

В случая Вашата фирма е регистрирана през февруари 2016 г.  и до февруари 2019 г. има три финансови години. Независимо от това, че през този период не е имала дейност, фирмата Ви не може да бъде считана за стартираща.

  1. Всички необходими документи за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на агенцията – https://www.sme.government.bg/?p=46308Страницата е редактирана последно на: 02.08.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube