1-32 Въпрос: Имам възникнал въпрос относно кандидатстване по НИФ 10-та сесия. Моята фирма е “Фюъл Мастърс” ООД, която е регистрирана Февруари 2016-та година. От тогава – насам не е имала дейност с нулеви финансови години. 1. Води ли се моята фирма “стартиращо предприятие” и мога ли да кандидатствам с нея като такава? 2. В случай че не се води “стартиращо предприятие”, какъв е пълният списък с документи, които трябва да предоставя за да мога да кандидатствам за 10-та сесия на НИФ? – въпрос вх. № 94-00-293/29.07.2019 г.

Отговор:

  1. Съгласно Допълнителните разпоредби на ПУСНИФ 2019 т. 15 – стартиращо предприятие е кандидат/координатор/партньор, което има по-малко от три приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения.

В случая Вашата фирма е регистрирана през февруари 2016 г.  и до февруари 2019 г. има три приключили финансови години. Независимо от това, че през този период не е имала дейност, фирмата Ви не може да бъде считана за стартираща.

  1. Всички необходими документи за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на агенцията – https://www.sme.government.bg/?p=46308

 
Страницата е редактирана последно на: 06.08.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube