Срещи с представители на Общинската комисия за търговия на Шанхай, 09.08.2019 г., Голяма зала на Министерство на икономиката, гр. София

В периода 09-10 август 2019 г. на посещение в България пристига делегация с представители на Общинската комисия за търговия на Шанхай. Целта на предстоящото посещение е насърчаване на двустранното сътрудничество в областта на медицинската индустрия, проучване на възможностите за инвестиции и сътрудничество с български партньори, в т.ч. отправяне на покана към потенциални български износители за Китай на съвременни медицински технологии, изделия, продукти, лекарства и др.

Във връзка с деловото посещение, Изпълнителната агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира среща на български фирми и организации от медицинската индустрия с делегация от Шанхай. Целта е предоставим възможност за създаване на преки бизнес контакти и бизнес партньорства между заинтересованите страни.

Срещата ще се проведе на 09 август 2019 г. от 16.00 ч. в Голяма зала на Министерство на икономиката на адрес: гр. София, ул. „Княз Александър I Батенберг“ №12.

При интерес от Ваша страна, следва да изпратите попълнена приложената регистрационна форма в срок най-късно до 08.08.2019 г.12:00 ч. на e-mail: a.andreeva@sme.government.bg.

Участието в двустранните срещи е безплатно след предварителна регистрация. Допълнителна информация можете да получите от г-жа Наталия Нечева на телефон 02/940 79 78 и г-жа Ася Андреева на телефон 02/940 79 89.

 

Приложение: Регистрационна форма
Страницата е редактирана последно на: 22.08.2019
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube