1-36 Въпрос: Къде на какъв адрес трябва да бъдат подавани проектните предложения по НИФ10 с? Проектните предложения трябва ли да бъдат оформени в 2 отделни папки или всички оригинали и копия могат да бъдат поставени в една папка? – въпрос вх. № 46-00-175/05.08.2019 г.

ОТГОВОР:

Кандидатите, следва да подадат проектните предложения по НИФ 10 от 01.07.2019 г. до 17,30ч. на 09.08.2019 г., вкл., на адреса на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), София 1000, ул. Леге №2-4.

В „Правилника за оценка на проектните предложения“ от 2019 г. има указания за формата на представяне на конкурсната документация.

Необходимо е да се представят в два еднакви хартиени екземпляра от проектните предложения, разделени в две отделни папки.
Страницата е редактирана последно на: 08.08.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube