Услуги по осигуряване на логистика за провеждане на международни бизнес прояви, провеждани на територията на Република България” по две обособени позиции

Услуги по осигуряване на логистика за провеждане на международни бизнес прояви, провеждани на територията на Република България” по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: “Услуги по осигуряване на логистика за провеждане на международни бизнес прояви, провеждани на територията на Република България, финансирани със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”.

Обособена позиция № 2: “Услуги по осигуряване на логистика за провеждане на международни бизнес прояви, провеждани на територията на Република България, финансирани със средства от бюджета на ИАНМСП”.


Решение

Обявление

Публикация в АОП №920661

Обявление – публикация в ОВ на ЕС

Документация за участие


 

Протокол №1


Съобщение за отваряне на ценови предложения


 

Протокол №2

Протокол №3

Решение

Доклад


Договор №ОПИК-6-1-2/16.03.2020 г.

Договор №ОПИК-6-1-3/16.03.2020 г.

Обявление АОП

 

 

 

 

 

 

 
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube