Услуги по осигуряване на логистика за провеждане на международни бизнес прояви, провеждани на територията на Република България” по две обособени позиции

Услуги по осигуряване на логистика за провеждане на международни бизнес прояви, провеждани на територията на Република България” по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: “Услуги по осигуряване на логистика за провеждане на международни бизнес прояви, провеждани на територията на Република България, финансирани със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”.

Обособена позиция № 2: “Услуги по осигуряване на логистика за провеждане на международни бизнес прояви, провеждани на територията на Република България, финансирани със средства от бюджета на ИАНМСП”.


Решение

Обявление

Публикация в АОП №920661

Обявление – публикация в ОВ на ЕС

Документация за участие


 

Протокол №1


Съобщение за отваряне на ценови предложения


 

Протокол №2

Протокол №3

Решение

Доклад


Договор №ОПИК-6-1-2/16.03.2020 г.

Договор №ОПИК-6-1-3/16.03.2020 г.

Обявление АОП

 

 

 

 

 

 

 Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: