Одобрени предприятия за участие в международния панаир за хотелиерство и ресторантьорство HOST 2019, 18-22.10.2019, гр. Милано, Италия

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 “Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент и утвърдена Индикативна програма за периода 28.06.2019-28.06.2021г., Агенцията организира национално участие на международния панаир за хотелиерство и ресторантьорство HOST 2019, 18-22.10.2019, гр. Милано, Италия. На щанд от 60 кв. м., участие ще вземат следните МСП:

  „Братя Чичеклиеви“ ООД

„Орфей стил“ ЕООД

„АБ-Терм“ ООД

„ХС-Стил“ ООД
Страницата е редактирана последно на: 01.10.2019
Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: