Одобрени предприятия за участие в 34-то международно изложение за бижута, часовници, скъпоценни камъни – KOSMIMA 2019, което ще се проведе в периода 19-21 октомври 2019 г., в гр. Солун, Гърция


Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 “Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент и утвърдена Индикативна програма за периода 28.06.2019-28.06.2021г., Агенцията организира национално участие по време на 34-то международно изложение за бижута, часовници, скъпоценни камъни – KOSMIMA 2019, което ще се проведе в периода 19-21 октомври 2019г., в гр. Солун, Гърция. На щанд от 54 кв. м., участие ще вземат следните МСП:

– „АСТО“ ООД
– „ИНИСИА“ ООД
– „КУЛИНАН“ ООД
– „СТАРТ-78“ ЕООД
– „ТОКАШ“ ООД

Страницата е редактирана последно на: 21.10.2019
Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: