Проведе се второто обучение от програмата за растеж Dare to Scale, подкрепена от ИАНМСП

 

 
Страницата е редактирана последно на: 02.10.2019Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: