Одобрени предприятия за участие в Международен панаир на книгата Frankfurter Buchmesse, 16-20 октомври 2019 г., гр. Франкфурт, Германия


Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 “Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент и утвърдена Индикативна програма за периода 28.06.2019-28.06.2021г., ИАНМСП организира участие в Международен панаир на книгата Frankfurter Buchmesse, който ще се проведе в периода 16 – 20 октомври 2019 г. в гр. Франкфурт, Германия. Участието ще се състои в зала 5.1, щанд A46, на 40 кв. м. изложбена площ.

Одобрени предприятия за участие:
1. Пух-К ЕООД
2. Идателска къща Пан ООД
3. Лист 2016 ЕООД
4. Дъбови листа ЕООД
5. Издтелство Рибка ЕООД
6. Геймтел ЕООД

Страницата е редактирана последно на: 08.10.2019
Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: