Бизнес делегация, съпровождаща официално посещение на г-жа Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи, и на г-н Емил Караниколов, министър на икономиката, в Ангола, Намибия и Нигерия, 12–16 ноември 2019 г.

В периода 12-16 ноември 2019 г. е планирано официално посещение на г-жа Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи, и на г-н Емил Караниколов, министър на икономиката, в Ангола, Намибия и Нигерия. По време на посещението официалната делегация ще бъде придружена от представители на българските бизнес среди, като във всяка държава се предвижда да бъде организиран двустранен бизнес форум.

България има дългогодишни отношения на приятелство и сътрудничество с африканските страни на юг от Сахара. Целта на посещението е да бъдат възобновени отношенията, като не само се надградят създадените традиции, но и да се разширят перспективите за взаимноизгодно сътрудничество с тези страни. През годините голям брой граждани от тези срани са завършили български университети и сега заемат престижни позиции в своите държави.

Европа и Африка са тясно свързани и взаимно зависими – като 2017 беше определена за годината на партньорство между ЕС и Африка. Като член на Европейската общност Република България участва активно при формирането на  политиката на ЕС по отношение на страните от Африка – политика, която е насочена към активизиране на отношенията, постигане на трайно умиротворяване, преодоляване на етнически конфликти и хуманитарни кризи, спазване на човешките права, демократично и устойчиво развитие, борбата с нелегалната миграция, а също така и с глобалните предизвикателства като климатични промени. Партньорството между ЕС и Африка е от ключово значение за постигане на тези цели.

Предвид изложеното, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия сформира бизнес делегация, която да придружава заместник министър-председателя по правосъдната реформа при официалното й посещение. В бизнес делегацията очакваме да се включат представители на различни сектори от българската икономика с конкретни интереси и проекти в Ангола, Намибия и Нигерия.

Организацията по пътуването на бизнес делегацията, включително съдействие при настаняване, вътрешни трансфери и участие в бизнес форумите се осъществява от ИАНМСП.

Всички разходи, свързани с пътуването, хотелското настаняване, застраховката, поставянето на необходимите визи и ваксинации на командированите лица, както и дневните, са за сметка на участниците. Пътуването ще се осъществи с полет на Авиоотряд 28, като разходите за транспорт ще бъдат поети от представителите на институциите и участниците в бизнес делегацията. На регистрираните допълнително ще бъде изпратена информация с финансовите параметри на посещението и програма на събитието.

Желаещите да участват в делегацията следва да заявят интерес, като изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 18.10.2019 г. на е-мейл адрес: n.georgieva@sme.government.bg. Молим с регистрационната форма да бъде изпратен и сканиран задграничен паспорт. Допълнителна информация може да получите на тел.: 02 940 79 77.

Приложение: Регистрационна форма
Страницата е редактирана последно на: 15.10.2019
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube