Обученията за онлайн търговия на ИАНМСП и партньори продължиха в Монтана, Ловеч и Габрово

Серията обучения за онлайн търговия, организирани от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Фондация „Е-комерс Съксес“, Българска Е-комерс Асоциация (БЕА) и Българска Стопанска Камара (БСК) продължиха на 16, 17 и 18 октомври в Монтана, Ловеч и Габрово.

Десетки представители на бизнеса на Северна България присъстваха на практическото обучение, по време на което получиха насоки от експерти относно всички основни области от целия цикъл по планиране, създаване и маркетиране на успешен електронен магазин.

Г-н Георги Андреев, старши експерт в отдел „Информационно обслужване“ към ИАНМСП, представи презентация за запознаване на бизнес средите с възможностите за кандидатстване във Ваучерната схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП).

По време на събитието бяха изнесени презентации от страна на еMag, „Еконт“, DHL, Digital Marketing Group и Awaton.
Страницата е редактирана последно на: 18.10.2019
Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: