Процедура за отдаване под наем на частни имоти – публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване

Заповед за откриване на процедура

Тръжна документация

Заявления

Договор
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube