Българо-сръбски бизнес форум с провеждане на двустранни срещи в „Гранд хотел София“, 28 ноември 2019 г., гр. София

В периода 27–28 ноември 2019 г. ще се проведе Третата сесия на Смесената българо-сръбска междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество. Председател от българска страна е г-н Емил Караниколов, министър на икономиката на Република България, а от сръбска – г-н Ненад Попович, министър без портфейл, отговарящ за иновациите и технологичното развитие на Република Сърбия.

На 28 ноември 2019 г. Изпълнителната агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира бизнес форум с двустранни срещи във формат В2В между представители на деловите среди на България и Сърбия, със следната секторна насоченост: хранително-вкусова промишленост, строителство, IT и телекомуникации, туризъм, селско и горско стопанство, иновации, енергетика и др.

Външно-икономическите отношения между България и Сърбия са традиционно добри, което личи от ръста на стокообмена през последните години. През 2019 г. се отчита ръст от 6.2 % на стокообмена между двете страни в сравнение със същия период на 2018 г. Посочените данни определят важното значение на Сърбия като външнотърговски партньор на България. Силно влияние за това оказват предимства като географската близост, ниските транспортни разходи, близостта на езиците, както и добрите политически отношения запазени през годините. Сърбия е предприела важни стъпки към създаване на функционираща пазарна икономика и синхронизиране на нормативната си уредба със законодателството на ЕС. Споразумението за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Сърбия, подписано през 2013 г., регулира търговските отношения между двете съседни страни.

При проявен интерес, следва да изпратите попълнена приложената регистрационна форма в срок до 15.11.2019 г. на e-mail: a.andreeva@sme.government.bg или nt.necheva@sme.government.bg. Допълнителна информация може да бъде получена от г-жа Ася Андреева, дирекция „Интернационализация на МСП“ на телефон: 02/940 79 89 и от г-жа Наталия Нечева, дирекция „Интернационализация на МСП“ на телефон: 02/940 79 78.

Участието на българските фирми в бизнес форума е безплатно, като на регистрираните участници допълнително ще бъдат изпратени програма на събитието и списък със сръбските фирми.

 

Приложение: Регистрационна форма
Страницата е редактирана последно на: 08.11.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube