Кръгла маса с В2В – „Българската икономика в края на 2019. Перспективи пред малкия бизнес за 2020”

На 3 декември 2019 г. в хотел „Inter Continental Sofia“ ще се проведе кръгла маса на тема „Българската икономика в края на 2019. Перспективи пред малкия бизнес за 2020”. Организаторите от Български икономически форум са предвидили провеждането на модул „Бързи бизнес срещи“, а фокусът на проевата ще бъде насочен към малкия и среден бизнес.

Основната цел на събитието е да създаде благоприятни условия и предпоставки за  бизнес контакти между представителите на деловите среди в България.

При направена регистрация за модул „Бързи бизнес срещи“ до 20.11.2019 г. участниците ще получат възможност да презентират своите фирми в рамките на 3 минути по време на форума. Повече и по-подробна информация може да бъде получена от г-жа Лилия Димкова на тел.: 02/951 5259, e-mail: info@biforum.org

Приложения:
Страницата е редактирана последно на: 13.11.2019

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: