Индикативна програма за организиране на търговски мисии в чужбина по дейност 1 „Организиране на търговски мисии в чужбина“ за периода 01.01.2020 г. – 28.06.2021 г., утвърдена на 12.11.2019 г.

Индикативна програма за организиране на търговски мисии в чужбина по дейност 1 „Организиране на търговски мисии в чужбина“ за периода 01.01.2020 г. – 28.06.2021 г., утвърдена на 12.11.2019 г.
Страницата е редактирана последно на: 11.09.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: