УС на Националния иновационен фонд взе решение за класиране на проектите по десета сесия, 2019 година

Управителният съвет  на Националния иновационен фонд на свое заседание одобри протокола на Секретариата на НИФ, с който се класират проектите подадени по 10-та конкурсна сесия на НИФ.

След одобряване на протокола от Управителния съвет, изпълнителния директор на ИАНМСП издаде Решение за класиране на проектните предложения.

Резултати от проведената десета конкурсна сесия на НИФ.
Страницата е редактирана последно на: 15.11.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube