Покана за участие в “Sofia International Money Exhibition” под мотото „Финансовите инструменти като реална възможност за развитието на малките и средните предприятия в България“, 28-29 ноември 2019 г., гр. София

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира, съвместно с Българската търговско-промишлена палата (БТПП), “Sofia International Money Exhibition” под наслов „Финансовите инструменти като реална възможност за развитието на малките и средните предприятия в България“, 28-29 ноември 2019 г., Изложбена зала на ЦУМ, гр. София.

В рамките на проявата финансиращите институции и гаранционните фондове ще представят своите финансови и гаранционни продукти, насочени към предприемачите и най-вече в полза на малките и средните предприятия. Основна цел на мероприятието е да повиши финансовата и инвестиционна култура на малките и средните предприятия чрез предоставяне на полезна информация за възможностите за развитие чрез ползването на различни финансови и инвестиционни инструменти по достъпен начин.

Програмата на събитието предвижда представяне на новите или промоционални продукти за финансиране на успешно бизнес развитие под формата на B2B срещи и възможности за установяване на преки контакти. След представяне на финансовите продукти предприятията ще имат възможност за провеждане на срещи с представителите на финансиращите институции на щандовете.

Интерес за участие се заявява чрез попълване на приложената регистрационна форма, в срок най-късно до 26.11.2019 г. на е-мейл: nt.necheva@sme.government.bg. Допълнителна информация можете да получите от Наталия Нечева, на телефон: 02/940 7978.

 

Приложение: Регистрационна форма
Страницата е редактирана последно на: 26.11.2019
Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: