Удължаване на срока за набиране на документи за участие в Търговска мисия с посещение на Международна изложба Cosme Tokyo 2020, 18-23.01.2020 г., гр. Токио, Япония

В изпълнение на дейност 1 „Организиране на търговски мисии в чужбина” по Проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“,финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че ИАНМСП удължава срока за подаване на документи за участие в Търговска мисия с посещение на международна изложба Cosme Tokyo 2020, 18-23.01.2020 г., гр. Токио, Япония до 04 декември (сряда) 2019 г., включително.

Комплектът документи за кандидатстване, публикуван на интернет страницата на ИАНМСП, както и Правилата за участие в индивидуални и колективни търговски мисии в чужбина, организирани от ИАНМСП, публикувани с първата покана, остават валидни (https://www.sme.government.bg/?p=48362).

За допълнителна информация може да се обръщате към Николина Георгиева-Трифонова, дирекция „Интернационализация на малките и средните предприятия”, тел: 02/ 940 79 77 или Ася Андреева, дирекция „Интернационализация на малките и средните предприятия”, тел: 02/ 940 79 89.
Страницата е редактирана последно на: 27.10.2021

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: