Удължаване на срока за набиране на документи за участие в търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международна специализирана изложба ELECRAMA, 16.0.-23.01.2020 г., гр. Ню Делхи, Република Индия

В изпълнение на дейност 1 „Организиране на търговски мисии в чужбина” по проект BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, Ви информираме, че ИАНМСП удължава срока за подаване на документи за участие в Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на Международна специализирана изложба ELECRAMA за български малки и средни предприятия в периода 16.01-23.01.2020 г., гр. Ню Делхи, Република Индия до 4 декември (сряда) 2019 г. включително.

Комплектът документи за кандидатстване, публикуван на интернет страницата на ИАНМСП, както и Правилата за участие в търговски мисии в чужбина, организирани от ИАНМСП, публикуван с първата покана, остават валидни (https://www.sme.government.bg/?p=48402).

При интерес следва да представите попълнените документи за кандидатстване в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратите по куриер в срок до 4 декември 2019 г. на адрес: 1000 София, ул. „Леге” № 2-4 или да изпратите документите за кандидатстване, подписани с електронен подпис на e-mail адрес: office@sme.government.bg в срок до 24:00 часа на 4 декември 2019 г. Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване, не се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер е валидна датата на входящия номер на регистрацията им в деловодството на ИАНМСП.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Наталия Нечева, дирекция „Интернационализация на малките и средните предприятия”, тел: 02/ 940 79 78 или Милла Герганска, дирекция „Интернационализация на малките и средните предприятия”, тел: 02/ 940 79 79.
Страницата е редактирана последно на: 27.10.2021

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: