Регионални срещи във връзка с изпълнение на проект „Изготвяне на Национална стратегия за малките и средните предприятия (МСП) в България 2021 – 2027 г.“

В изпълнение на проект „Изготвяне на Национална стратегия за малките и средните предприятия (МСП) в България 2021 – 2027 г.“ , Министерство на икономиката и ПраисуотърхаусКупърс България организират регионални срещи с представители на малкия и среден бизнес, работодателски организации, синдикатите, неправителствените организации и всички заинтересувани страни, които желаят да допринесат за разработването на „ Национална стратегия за малките и средните предприятия“ за периода 2021 – 2027 г. в периода 13.11.2019- 15.01.2020 г.

В рамките на проекта се предвижда провеждане на регионални семинари, на които да бъдат обсъдени широк кръг от въпроси, свързани с развитието на МСП в контекста на бъдещите предизвикателства.

Регион Град Дата
Северозападен район Враца 13.11.2019 г.
Североизточен район Варна 22.11.2019 г.
Югоизточен район Бургас 27.11.2019 г.
Северен централен район Русе 04.12.2019 г.
Югозападен район София 11.12.2019 г.
Южен централен район Пловдив 15.01.2020 г.Страницата е редактирана последно на: 19.11.2019
Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: