Бойко Таков пред Investor.bg: Междуфирмената задлъжнялост все още е голям проблем в България

Изпълнителният директор на ИАНМСП г-н Бойко Таков представи пред водещата бизнес медия Investor.bg дейностите на Агенцията, от които може да се възползва бизнеса, както и коментар за предизвикателствата, пред които стои сектора на малките и средните предприятия у нас. Пълния текст на интервюто можете да намерите тук

Г-н Таков, да започнем малко по-отдалеч. С какво точно се занимава поверената ви агенция и как реално помага на бизнеса? Питам ви, защото всъщност малко хора са запознати и повечето са на мнение, че е това е поредната държавна структура, която просто усвоява парите на данъкоплатците…

– Добре е да попитате и бизнеса какво мисли по този въпрос. Истината е, че ние действително помагаме, имаме страшно много инициативи, за които обаче се говори малко. Само за последните 12 месеца имаме над 1900 български компании, които сме подкрепили да излязат на чужди пазари.

Какво значи подкрепили?

– Имаме проекти за интернационализация на българските предприятия. Организираме различни изложения и панаири в чужбина и ги свързваме с потенциални партньори. Преди месец участвахме в най-голямото в света изложение, Ануга, което се провежда от точно 100 г. в Кьолн, Герамния, там заведохме 46 наши компании. По обратната връзка, която имаме от тях, става ясно, че всички са постигнали някакви резултати под формата на контакти и договори за партньорства. Имайте предвид, че понякога резултатите се бавят във времето. Наскоро се видях с част от фирмите, които водихме в началото на годината на изложение в Дубай, посветено на хранително-вкусовата промишленост, и се оказа, че 6 месеца по-късно са подписали контракти за доставки на био храни за Катар. Една наша фирма за производство на кухненско оборудване за хотели пък сподели, че наскоро с тях се е свързала швейцарска компания, с която са се запознали преди 6 години на изложение, което Агенцията е организирала. Подобни инициативи са изключително работещи за бизнеса, те ги припознават и интересът става все по-голям.

Има ли определени сектори, в които нещата се случват по-лесно?

– Да, при козметиката и хранително-вкусовата промишленост даже договорите често се подписват на момента и доставките и сътрудничеството започват бързо. Като цяло, навсякъде имаме резултати. През 2020 г. наши фирми ще участват в две международни обувни изложения. Този принцип на работа дава отлични резултати. Бизнесът иска да отиде там, където са най-големите събития. Съобразяваме се с това. Имаме програми, които са за търговски мисии – водим до 20 компании на даден пазар, организираме срещи, посещения на даден панаир или изложба, свързана с техния сектор, като тук идеята е ние да ги насочваме към пазари, на които те наистина биха могли да се реализират.

По какъв критерий се избират фирмите, които да заведете в чужбина?

– Разписани са на сайта ни. Програмите, за които вече споменахме, се изпълняват съгласно условията на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и там има ясни критерии. Трябва да имат съответните кодове на икономическа дейност, точки, има си методология. Има разбира се и самоучастие, което зависи от това колко пъти са идвали с Агенцията на подобни събития. Колкото по-често се включват в наши програми, толкова по-голям е процентът на самоучастие. Обикновено варира в рамките на 15-20% . Това е обаче е хубаво, защото има по-голяма ангажираност от страна на компаниите.

В международен план има ли предпочитания към по-големи компании или се търсят повече малки и средни български предприятия? Питам, защото обикновено големите фирми успяват да се доберат по-лесно до чужди пазари и да спечелят нови клиенти.

– Много е относително и зависи за какви пазари говорим. Ако говорим за Китай, там е ясно, че малки и средни предприятия трудно ще пробият, защото и нашите „големи“ там са малки. Същественият проблем се корени в това, че се случва наши компании да отидат в чужбина и да бъдат припознати на по-голям пазар, но след това да не могат да отговорят на очакванията. Често се случва, не масово, но има такива случаи. Затова ще си позволя да обърна внимание на компаниите да преценяват хубаво възможностите си и да си дават ясна сметка с какво се захващат. По този повод искам да споделя за още една наша инициатива, която започна скоро – учредяването на Експортен хъб България. Основната идея е на покажем на фирмите какво им е нужно за да излязат на международния пазар, как да подходят. Ще се правят обучения. Ще помагаме с конкретни казуси от търговските аташета. Ще концентрираме енергията на държавни институции, частен бизнес и образование.

В хранително-вкусовата промишленост, например, би могла да пробие всяка една компания, особено когато говорим за био продукти, защото те са малко по-бутикови. Там дори да си малък, пак може да провокираш интерес от страна на чуждестранни партньори. При масовите продукти обаче трябват повече обеми, там нещата са други. Тук клъстерните формирования могат да помогнат много, защото по този начин дори малките компании стават големи.

Споделете малко данни за малките и средни предприятия в България. Колко са, кои сектори са най-привлекателни, какъв оборот минава през тях?

– Най-привлекателни за малкия и средния бизнес са секторите, свързани с осъществяване на търговска дейност, услуги, ресторантьорство и хотелиерство, а така също и преработващата промишленост. Приходи от дейността на МСП за 2018 г са 222 млрд. лв., за 2017 г. е 207 млрд. лв. В някои отраслови сектори относителният дял на оборота на МСП е изключително висок.

Така например в отрасъл „Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи“ целият оборот – 100%, е реализиран от МСП, а микропредприятията имат над две трети дял; в отрасъл „Операции с недвижими имоти“ относителният му дял е 99,6%, в отрасъл „Професионални дейности и научни изследвания“ – 90,7%. МСП са реализирали под половината от оборота на „Добивна промишленост“ – 19,3%, в „Преработваща промишленост“ – 40,8%, и в отрасъл „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 46,8%.

Иначе, броят на малките и средните предприятия в българската икономика възлиза на 405 566, които попадат в следните категории в зависимост от броя на заетите:

Интервюто продължава на страниците на Investor.bg.
Страницата е редактирана последно на: 09.12.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube