Прекратяване на процедура по организация на Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международна специализирана изложба ELECRAMA, 16.01-23.01.2020 г., гр. Ню Делхи, Република Индия

В изпълнение на дейност 1 „Организиране на търговски мисии в чужбина” по проект BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, Ви информираме, че ИАНМСП прекратява процедурата по организация на Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на Международна специализирана изложба ELECRAMA в периода 16.01-23.01.2020 г., гр. Ню Делхи, Република Индия, поради недостатъчен интерес за участие.




Страницата е редактирана последно на: 27.10.2021













Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: