Удължава се срока за кандидатстване в Архитектурно-строителна седмица 2020, 25-28 февруари 2020г., Интер Експо Център – гр. София до 10.01.2020г.

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 “Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина”, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) има удоволствието да Ви покани да вземете участие в 20-то юбилейно издание на Aрхитектурно-строителна седмица 2020, която ще се проведе в периода 25 – 28 февруари 2020 г. в Интер Експо Център – гр. София.

Срокът за кандидатстване за участие се удължава до 10.01.2020г. 

Условията остават непроменени.

Покана за участие в Aрхитектурно-строителна седмица 2020, която ще се проведе в периода 25 – 28 февруари 2020 г. в Интер Експо Център – гр. София

Начин на подаване на документи:

На адрес: ИАНМСП, Деловодство, ул. „Леге” 2-4, 1000 София

С електронен подпис на електронен адрес office@sme.government.bg

За допълнителна информация може да се обръщате към:

Александрина Иванова, младши експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7976, e-mail: al.ivanova@sme.government.bg.

 
Страницата е редактирана последно на: 19.12.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube