3.10.2011 Прессъобщение


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

14 български фирми от технологичния бранш ще участват в международното изложение „CeBIT Bilişim Eurasia”, Истанбул, Турция

3 октомври 2011 г.

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участие на български фирми в Международното изложение в областта на информационните технологии и комуникации CeBIT Bilişim Eurasia. Промоционалната проява ще се проведе в периода 6 – 9 октомври 2011 г. в Tüyap Fair Convention and Congress Center, Истанбул, Турция.

Изложението Cebit Bilisim 2011 отдавна се е наложило като най-важния форум за информационни и комуникационни технологии в региона на Балканския полуостров и Близкия Изток, а бурното развитие на турската икономика през последните години увеличава неговото значение. Събитието е много добра възможност за българските ИКТ компании да открият нови клиенти, търговски или технологични партньори, както и да се запознаят с най-новите тенденции в сектора. Основните тематични секции на изложението включват: информационни технологии, телекомуникации, софтуер и услуги, сателитна връзка, радио и телевизия, електронно правителство, интелигентен начин на живот, електронно здравеопазване.

В рамките на изложението, на 7 октомври, на българския щанд (зала 3, А35) ще се проведе и Български ден, на който ще присъстват представители на правителството, партньори и други официални лица.

На обща изложбена площ от 216 кв.м. кв.м., оформена в символични за България цветове – бяло, зелено и червено, своята продукция ще представят: Брайт Комплекс АТ ЕООД (разработка и експлоатация на приложен софтуер), Авант Екст Технолоджи ЕООД (разработване на софтуерни продукти), МЕМ – Микроелектроника ЕООД (производство на интегрални схеми), Електрон Прогрес ЕАД (разработване, внедряване, поддържане офсетни програми), Ком Си -54 – Васил Зашев и съдружници ЕООД (проектиране на софтуерни системи), Булпрос Консултинг АД (разработване на софтуерни и хардуерни продукти), Кабината ООД (онлайн курсове и обучения), Полимекс Холдинг ЕООД (производство на компоненти за комуникация), Нетера ЕООД (изграждане на комуникационни системи), Микроинвест ООД (разработка на софтуерни приложения), Степ – Софт ООД (компютърно програмиране), Немечек ООД (разработка на софтуер), Сентър Майнд ЕООД (продукти в областта на информационните технологии), Ай Пи ЕС СД (производство на токозахранващи системи).

Международното изложение CeBIT Bilişim Eurasia е включено в Индикативната програма на ИАНМСП за 2011-2012 г. за организиране на участия в международни специализирани изложения на българските малки и средни предприятия. Финансирането е по Проект BG161PO003 – 4.2.01-0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия е институционален бенефициент.

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: 02/932 92 68

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 04.10.2011
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube