Промени в етикирането на хранителни продукти, внасяни в Израел

От 1 януари 2020 г. са в сила нови правила за маркиране на хранителни продукти, като всички вносители на израелския пазар, както и местните производители на храни са задължени да маркират продуктите си според изискванията на регламентите на Министерство на здравеопазването (Приложение точка 1 – графичен вид на новите маркировки).

Законът не изисква маркиране на зеленчуци и плодове, които не са преминали някаква обработка, а само на такива храни, които се използват за промишлено производство, опаковки на едро и предварително опаковани храни.

От 1 януари се променя външният вид на опаковките на хранителните продукти – производителите и вносителите ще отбелязват с големи червени точки на етикетите на продуктите високо съдържание на количество мазнини, захар и натрий.

Опаковката трябва да съдържа следната информация: наименование на хранителния продукт, данни за производителя, вносител, дистрибутор и компания за опаковане, състав на храната, хранителни маркировки, дати на производство и срокове на годност, инструкции за съхранение и употреба, инструкции за транспорт, информация за кошер (kosher). Производителите на храни и вносителите, които не маркират, подлежат на санкции съгласно закона.

Новите регламенти се въвеждат в действие на два етапа:

Първи етап – в сила от 1.1.2020 г. На този етап вносителите и производителите на храни ще бъдат задължени да маркират продуктите с червени точки в случаите, в които на всеки 100 грама твърда храна се съдържат повече от 500 тд натрий, повече от 13,5 грама захар и 5 грама наситени мазнини или на всеки 100 грама течна храна се съдържат повече от 400 тд натрий, повече от 5 грама захар и 3 грама наситени мазнини.

Втори етап – в сила от 1.1.2021 г. В този етап от вносителите и производителите на храни ще се изисква да маркират с червена точка продукти, съдържащи повече от 400 тд натрий, повече от 10 грама захар и 4 грама наситени мазнини на 100 грама твърда храна и повече от 300 тд натрий, повече от 5 грама захар и 3 грама наситени мазнини на 100 грама течна храна, (Приложение точка 2  – таблица според вид храна и година на влизане в сила).

Основните цели на закона са потребителите да бъдат насърчени да консумират по-здравословна храна чрез създаване на пълна прозрачност по отношение на нейните съставки, а производителите – да бъдат насърчени към производство и на внос на по-здравословни хранителни продукти.

Информацията е предоставена на Министерство на икономиката от СТИВ-Тел Авив
Страницата е редактирана последно на: 03.01.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: