3.10.2011 Прессъобщение


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ИАНМСП разработи Национален експортен портал

3 октомври 2011 г.

 


На 7 октомври 2011 г. (петък) от 11:00 ч. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира пресконференция по случай стартирането на Националния експортен портал. Събитието ще се проведе в Best Western City Hotel Sofia, адрес: София, ул. Стара планина № 6, зала City. Регистрация на участниците и кафе пауза са предвидени за 10:45 ч.

WWW.EXPORT.GOVERNMENT.BG е адресът на Националния експортен портал, разработен от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в подкрепа на външнотърговската дейност на българските компании. Той е създаден като инструмент за подпомагане навлизането и успешното позициониране на нашите предприятия на чуждестранните пазари.

Само през първите две седмици от стартирането на портала в режим онлайн около 60 фирми са потвърдили регистрациите си в него, а общият брой посещения е надхвърлил 3 000 души.

Модерен уебдизайн и удобна навигация, свободен достъп до богата база данни и полезна информация са разработени с оглед специфичните нужди на посетителите на портала. Чрез регистрация в него българските компании не само се включват и стават част от общофирменния каталог, но и имат възможност да представят актуални оферти и да потърсят бизнес партньори от и към чужбина, да се възползват от бази данни, подпомагащи намирането на производители, доставчици и дистрибутори. Гъвкава функционалност позволява извършване на търсене с помощта на филтри по продукт, сектор, отрасъл, които се задават от потребителя.

 

Порталът предоставя голям обем статистическа и аналитична информация за външната търговия на България, за международните пазари, в това число договорноправни рамки, стокообмен, перспективи за развитие, основни икономически показатели, специфични изисквания към стоките от съответния пазар.

 

Специално място на портала е отделено на инициативи в страната и чужбина: обучения и семинари, бизнес форуми и търговски мисии, международни панаири и изложения. Сред информационните и консултантски услуги, които предлага новият портал в помощ на експортноориентираните български предприятия, са анализи, материали и ръководства.

 

При необходимост от консултация по конкретен казус или въпрос потребителите на Националния експортен портал могат да отправят запитване към екипа на ИАНМСП, за което е предвидена специална секция „Попитай експерта”. Сред първите писма, получени в ИАНМСП в дните след стартирането на портала, е отзивът на проф.д.н. Ангел Мирчев от Варна: „Поздравления за целия проектен колектив и агенцията! Порталът е много полезен не само за малкия и среден бизнес, но и за големия! Лично ще го ползвам като консултант и ще го препоръчвам в своята консултантска и академична дейност на настоящи и бъдещи предприемачи и мениджъри от различни равнища на управление”.

Порталът www.export.government.bg е разработен в изпълнение на Проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по Приоритетна ос 4 на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономиката 2007-2013 г.”, по който Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия е институционален бенефициент.

Регистрацията и предоставяната информация в портала са безплатни.

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: 02/932 92 68

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 12.10.2011
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube