Одобрени предприятия за участие в Специализирано международно изложение за мебелна промишленост “Светът на мебелите“, което ще се проведе в периода 18 -21 март 2020г. в ИЕЦ, гр. София, България


Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 “Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент и утвърдена Индикативна програма за периода 28.06.2019-28.06.2021г., Агенцията организира участие по време на Специализирано международно изложение за мебелна промишленост “Светът на мебелите“, което ще се проведе в периода 18 -21 март 2020г. в ИЕЦ, гр. София, България.  Участие ще вземат следните МСП:

1. АКАДО ЕООД

2. Геномакс ООД

3. Е ЕНД Д ЛОГИСТИКС ЕООД

4. ЕВРИКА КОМЕРС ООД

5. ЕТ Махагон-М.Димитров

6. Кими-1 ЕООД

7. Мебели Б&Б ЕООД

8. НЕОТЕКС ЕООД

9. Пролайн ЕООД

10. Структура Инвест-ВМ ЕООД

Страницата е редактирана последно на: 10.01.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube