SMEs Webinars: Дали да транформираш фирмата си в иновативен бизнес с д-р Зорница Йорданова

Експертът по бизнес иновации д-р Зорница Йорданова се включи в серията онлайн семинари, организирани от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – SMEs Webinars.

На 26 ноември от 17.00 часа тя представи темата “Дали да трансформирате фирмата си в иновативен бизнес”, в която разказа за внедряването и развиването на иновации в корпоративна структура.

Г-жа Йорданова е доктор по иновации в бизнеса, има над 15 години опит в управлението на проекти и е автор е на редица научни трудове. Част от дейността и е свързана с консултирането на водещи компании относно казусите, свързани с управлението на иновации.

 
Страницата е редактирана последно на: 22.11.2021Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: