Конференция за инвеститори в сферата на възобновяемата енергия в Киев

Третото издание на Конференцията за инвеститори в сферата на възобновяемата енергия, електроенергийната инфраструктура и енергийна ефективност RENPOWER UKRAINE ще се проведе на 30 януари 2020 г. в гр. Киев. Събитието се организира от “Euroconvention Global”.

Към първото полугодие на 2019 г. 4% от произвежданата в Украйна електроенергия е от възобновяеми източници. Съгласно енергийната стратегия на страната до 2035 г. този процент следва да достигне 25%.

Сред презентаторите на конференцията ще бъдат председателя на националната регулаторна комисия за енергетика и комунални услуги на Украйна г-н Валери Тарасюк, директора на държавната агенция за енергийна ефективност г-н Юрий Шафаренко и председателя на енергийната парламентарна комисия г-н Адрий Герус.

Информация за конференцията може да се получи на следния интернет адрес: www.euroconventionglobal.com, както и от контактното лице за събитието:

Ms. Raquei Castellano

Assistant Project Manager

Avenue du Perou, 1000 Brussels, Belgium

Tel.: +32 4 96 10 96 88

e-mail: rcastellano@euroconventionaglobal.com

            Програма на събитието
Страницата е редактирана последно на: 27.01.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: