4.10.2011 Прессъобщение


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

4 октомври 2011 г.

 


От 5 до 8 октомври 2011 г. Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) ще участва с информационен щанд в изложбата PRINT IMAGING & SIGN EXPO, организирана от Агенция „Булгарреклама”. Място на провеждане на промоционалната проява: Интер Експо Център (София, бул. Цариградско шосе № 147). Щандът на ИАНМСП може да бъде посетен в зала № 2, щанд № С7.

 

Посетители и изложители ще имат възможност на място да получат компетентна информация за предоставяните от ИАНМСП възможности за финансиране на малкия и среднен бизнес по Оперативна програма „Конкурентоспособност” и по проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”.

В рамките на изложбата на 5 октомври 2011 г. (сряда) от 13:00 до 14:00 ч., в зала 2 на Интер Експо Център, ИАНМСП ще проведе семинар на тема: „Възможности за финансиране по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. по приоритетни оси 1, 2 и 4, предоставяни от Изпълнителната агенция за насърчаването на малките и средните предприятия”.

Експертите на Агенцията ще информират участниците в семинара за новите възможности на финансиране по ОПК, за насоките в развитието и интернационализацията на българския малък и среден бизнес, както и за последните тенденции в повишаването на конкурентоспособността на българските МСП.

 

Вход за семинара – с покани.

Вход за изложбата – безплатен.

 

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: 02/932 92 68

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 04.10.2011
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube