Прекратяване на процедура по организация на участие в конференции към международната изложба-конгрес за ИКТ MOBILE WORLD CONGRESS 2020, 24-27.02.2020, гр. Барселона, Испания

В изпълнение на дейностите по проект BG16RFOP002-2.052-0002 “Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, Ви информираме, че ИАНМСП прекратява процедурата по организация на участие в конференции към международната изложба-конгрес за ИКТ MOBILE WORLD CONGRESS 2020, 24-27.02.2020, гр. Барселона, Испания.




Страницата е редактирана последно на: 07.02.2020













Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: