Покана за събитие „Наука за бизнес“, 10 март 2020 г., София Тех Парк

В резултат на съвместните усилия за сближаване на взаимодействието между българската наука и бизнес средите, както и доброто сътрудничество между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Българската академия на науките, двете институции си поставихме задачата да срещнем българските предприемачи с постиженията на научните среди. Нашата основна цел е да им припомним колко полезни и ползотворни могат да бъдат подобни срещи, които поставят началото на едно добро партньорство.

В рамките на проявата ще бъдат представени добрите практики и примери за партньорство между бизнеса и БАН в разработване на съвместни проекти. Науката, в лицето на Академията и нейните научноизследователски институти, ще представи на бизнеса работещи научни открития и продукти, създадени в нейните институти и лаборатории и как тези продукти или решения са се наложили на пазара и в практиката. Събитието ще насочи общественото внимание върху значимостта на научните изследвания и ролята им за повишаване на производителността и конкурентоспособността на българската икономика. Изследователите от БАН ще запознаят предприемачите с научно-приложни технологии, разработки и проекти, по които се работи в момента и за които има нужда от партньорство с бизнеса или други научни институции.

Паралелно във фоайето на сградата ще има на разположение изложение с индивидуални щандове с продукти и прототипи на БАН. Целта е да се онагледят постижения и решения, създадени в Академията. Събитието ще завърши в неформална обстановка и с възможност за двустранни срещи.

Имаме удоволствието да Ви поканим на 10 март 2020 г. от 10:00 ч. в сградата Иновационен форум „Джон Атанасов“ София Тех Парк, гр. София на срещата „Наука за бизнес“. Участието на представителите на българския бизнес в събитието е безплатно, като е необходима предварителна регистрация на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSCDqLvVXfVLmWO9sFjQhozuyeVETaQ6yiEtfm0P2l2x9uWw/viewform
Страницата е редактирана последно на: 20.02.2020
Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: